Приватност и Политика

Приватност и Политика

Овој текст има за цел да Ве информира за безбедноста на вашите лични податоци

Можете да ја посетувате нашата веб-страница колку често сакате, без да ги споделувате Вашите лични податоци. За време на посетата на нашата веб-страница, Вашите податоци ќе бидат собрани само со Ваша дозвола и знаење. Вашите лични податоци ќе бидат евидентирани и заштитени од Холдингот ТАВ Аеродроми во секое време. Вашите лични податоци, како што се Вашето име и презиме, поштенска адреса, датум на раѓање, пол, телефонски број и број на факс, е-пошта се евидентираат откако ќе ги поднесете на нашата веб-страница.

Ве молиме имајте предвид  дека ако пораката не е шифрирана во комуникацијата на електронската пошта, безбедноста на пораката не може да биде гарантирана и Вие ќе бидете одговорни за безбедноста на електронската пошта што ќе ја испратите.

Нашата веб-страница може да вклучува линкови на други веб-страници кои не се управувани од Холдингот ТАВ Аеродроми. Ако посетите некоја од овие веб-страници, проверете ја нивната приватност и другите политики. Изјавуваме дека Холдингот ТАВ Аеродроми не е одговорен за политиките и практиките на другите веб-страници.

Холдингот ТАВ Аеродроми го задржува правото да ги измени своите политики за приватност, затоа, препорачуваме редовно да ја проверувате нашата Политика за Приватност објавена на нашата веб-страница.