Историја

Историја

ТАВ Аеродроми Холдинг е успешна приказна во аеродромските операции-една од најпредизвикувачките индустрии во светот-опишана со изразите know-how, искуство и креативност.

Историјата на ТАВ започнува во 1997 година, со официјален повик за давање понуда за изградба на Итернационална Терминална Зграда на аеродромот во Истамбул,,Ататурк,, ТАВ Аеродрми Холдинг беше основан како заеднички потфат помегу Тепе и Акфен Групацијата, победничкиот понудувач за Договорот. Истамбул Ататурк Аеродром е помегу првите примери на ,,Гради-Управувај-Пренеси,, аеродромски оперативен програм во светот. Овој проект, го одразува современиот имиџ на Турција, кој исто така преставува прв конкретен чекор на успешната приказна за ТАВ.

Постигнувајќи одличен успех во релативно краток временски период, ТАВ се здоби со статус на глобално брендирано име, не само во аеродромски изведувачки проекти, туку и во управување со аеродроми-сосема ново поле, ништо помалку. Ова е направено со големо know-how, високо квалитетни човечки ресурси и соодветна технологија.

Како дел од планираниот процес, ТАВ ги реорганизираше организационите структури во 2006 година, собирајќи ги сите оперативни активности под ТАВ Аеродромски Холдинг(ТАВ Аеродроми), и градежни активности под ТАВ Градежно одделение. Следејќи ја оваа реорганизација, ТАВ Аеродромски Холдинг беше прикажан за иницијален јавен понудувач во Фебруари 2007година.Компанијата продолжува да го гради успехот секоја година и настојува да ја прикаже Турција во најдобар можен начин на мегународната сцена.

ТАВ АЕРОДРОМСКИ ХОЛДИНГ 
Според DHMI (Државена Аеродромска Власт) статистиката на патници за 2009година, ТАВ Аеродроми е водечки аеродромски оператор во Турција со 48 проценти пазарни акции. ТАВ Аеродроми Холдинг моментално оперира на Истамбул Ататурк Аеродром, Анкара Есенбога Интернационален и Домашен Терминали, Измир Аднан Мендерес Аеродром Инернационален Терминал и Анталија Газипаша Аеродром во Турција, Тбилиси и Батуми Интернационален Аеродром во Грузија, како и Хабиб Бургуиба и Енфидха Зине ЕЛ Абидине Бен Али Интернационален Аеродром во Тунис. Дополнително, ТАВ Аеродроми веќе ѓи преземаа оперативно аеродромите во Македонија, Александар Велики во Скопје и Свети Апосол Павле во Охрид, од 01 Март 2010година.

ТАВ Аеродроми исто така активно учествуваат во други области на аеродромското оперирање, како земјени и управувачки услуги, слободни царински малопродажни продавници, услуги за храна и пијалоци и обработување на податоци и безбедност. ТАВ Аеродромски Холдинг обезбедува услуги за приближно 375,000 летови од 300 авиопревозници и просечен број од 42 милиони патници секоја година. 
Мнозинството – 58 проценти- од консолидирани даночни приходи од ТАВ Аеродроми се всушност од односи кои не се поврзани со авијација. Најголемиот учесник во даночниот приход е АТУ, операторот со слободните царински продавници, каде ТАВ Аеродроми поседува 50 проценти од акциите. Согласно со финасиските извештаи подготвени во соработка со ИРФС, ТАВ направил обрт од 609 милиони евра во 2009година. Акциите на Компанијата се котираат на Берзата за акции во Истамбул како,,ТАВХЛ,, од 23 Фебруари , 2007година.

ТАВ АЕРОДРОМИ ХОЛДИНГ КОМПАНИИ 
ТАВ ИСТАМБУЛ 

Истамбул, Турската врата кон светот, градот кој никогаш не спие, е тест во условите на аеродромските операции-со население повеќе од 15 милиони, и милиони гости кои доаѓаат секоја година. Аеродромот Ататурк Интернационален Терминал, кој беше граден согласно со Изградба-Оперирање-Трансфер модел, беше изграден во рекорден временски период од 22месеци. Терминалот, кој беше отворен за услуги во Јануари 2000година, беше зголемен со дополнителни средства во 2004година. ТАВ Аеродроми Холдинг беше награден оператор на Домашниот Терминал во Јули 2005година. Со реновирањата преземени во 2006година, 25години стариот Домашен Терминал беше модернизиран со нови технолошки системи и обновен со процес на покривање на фасадата. Истамбул Ататурк Аеродром не е само најголемиот аеродром во Турција, туку исто така е почитуван и низ Европа, со неговата архитектура, брзината на проток на патници и услуги.Истамбул Ататурк Аеродром услужува од 700 до 750 авиокомпании и приближно 80,000 патници секој ден.

ТАВ ИЗМИР
Измир Аднан Мендерес Интернационален Аеродром е важна врска во избраниот и високо квалитетно конструиран синџир на ТАВ Аеродроми. Низ годините, Измир беше еден од најважните центри на развојот и културата, и Интернационалниот Терминал, кој донесе здив на свеж живот во туризмот во Измир, и исто така се погрижи односите со светот да се подигнат на ново ниво. Аднан Мендерес Аеродром Интернационален Терминал, кој беше завршен 8 месеци пред договорениот рок од страна на ТАВ Аеродроми според моделот Гради-Оперирај-Трансфер, отворен за услуги на 13 Септември, 2006година. Новиот терминал покрива област од 110,000 квадратни метри.

ТАВ ЕСЕНБОГА
Одкако го трансформиравме Ататурк Аеродромот во нешто што може да се опише како типичен пример на успешна приказна, ТАВ Аеродроми Холдинг го однесоа искуството во аеродромското работење дури до Анкара Есенбога Аеродром во 2006година.Со оригинално осмислениот концепт и различната перспектива што им дозволува на патниците лесен пристап, Есенбога беше здив на свеж воздух во сообраќајот до главниот град. Опремен со можностите од уметничка технологија и услуги на секој чекор низ аеродромот—од моментот на влегување на патниците во паркинг-гаражата додека да се сместат во нивните авиони, гостите сретнуваат пријателски персонал спремен да ѓи услужи истите според највисоките стандарди. Непрекинато одржување на услугите овозможува секој лет да е комфорен и интересен, продолжувајќи вртоглавно брзо цел ден, секој ден.

ТАВ ГАЗИПАША
Продолжувајќи да настојува кон целта за константен развој, ТАВ Аеродроми Холдинг ја доби работата за Анталија Газипаша Аеродромот, давајќи понуда во Август 2007 година.Со договорот потпишан на 04 Јануари, 2008 година, беше даден на ТАВ Аеродроми на 25 години. Изградбата на аеродромот беше завршена во 1999година, нудејќи капатицет на патници од 500,000 годишно, покривајќи 2,144 квадратни метри. ТАВ Аеродроми Холдинг има намера во работењето со Анталија Газипаша Аеродром да го искористи искуството и знаењето во аеродромското деловно работење и да создаде и развие аеродроми во Турција и од целниот регион да создаде нова интернационална летачка дестинација. Освен тоа, цел е да се направи аеродромот како интернационален центар кој ќе и служи на Алања и околното подрачје покрај продолжувањето на полетно-слетната патека.

ТАВ ГРУЗИЈА 
Тбилиси Интернационален Аеродром 
ТАВ Аеродроми презема важни чекори во реализирањето на својата визија за постанување на интернационален фактор во аеродромското работење со Тбилиси Интернационален Аеродром. ТАВ Аеродромски Холдинг е овластен да работи со Тбилиси Интернационален Аеродром за 20 години и тоа е прв проект на компанијата во странство. Грузија очекува да постане важен мост помеѓу Европа и Азија во блиска иднина. Тбилиси Интернационален Аеродром, е лоциран во главниот град, и е управуван од ТАВ Урбан Грузија ЛЛЦ од 31 Октомври 2005 година, со 66% од акциите во сопственост на ТАВ Аеродромски Холдинг. Новата терминална зграда исто така е изградена од ТАВ Урбан Грузија ЛЛЦ. Беше отворена за услуги на 7 Фебруари 2007година и помага во исполнувањето на стратегиската важност на аеродромот. ТАВ Аеродроми ги нудат сите терминални и нетерминални работи, замјани управувани услуги, царински и нецарински продавници, услуги на храна и пијалоци, со широк делокруг и стабилен пристап на Тбилиси Интернационален Аеродром.

Батуми Интернационален Аеродром 
ТАВ Аеродроми започнаа со работење на Тбилиси Интернационален Аеродром во 2005година, и инвестициите во регионот продолжуваат, и на 26 Мај, 2007година, компанијата започна да работи на Батуми Интернационален Аеродром, првиот аеродром кој ќе биде заеднички користен помеѓу Турција и Грузија. Оваа соработка игра важна улога за двајцата во развојот на регионот и подобрување на добрите односи помеѓу двете земји. Батуми Интернационален Аеродром нуди услуги со можностите на уметничката технологија и функционалниот дизајн. Аеродромската структура има структура што се шири, чија основа е во порастот на бројот на патници.

ТАВ ТУНИС 
Монастир Хабиб Бургуиба Интернационален Аеродром 

ТАВ Аеродромски Холдинг додаде уште еден интернационален аеродромски проект со Монастир Хабиб Боургуиба Интернационален Аеродром во Тунис, туристички центар во северна Африка, започнувајки со работа на 1 Јануари, 2008година.Монастир Хабиб Бургуиба Аеродром ќе го работиме 40години. Дополнително со работењето и воздушната контрола, се управуваат и сите аеродромски активности. Лоциран во најатрактивната дестинација во Северна Африка- и лесно пристапен само два часа од Европа—аеродромот моментално има капацитет од 3,5 милиони патници годишно. Како и да е, бројот на интернационални патници услужени на аеродромот достигна 3,8 милиони во 2009година. Имаше 30,393 летови од/за Бургуиба во 2009година, со карго капацитет од 900 тони.

Енфидха Зине ЕЛ Абидине Бен Али Интернационален Аеродром 
Енфидха Зине ЕЛ Абидине Бен Али Интернационален Аеродром беше ставен во работење од ТАВ Тунис во Декември, 2009година. ТАВ Аеродромски Холдинг има 67% акции од ТАВ Тунис, кој е овластен да работи со аеродромот до Мај 2047година. Изградбата на аеродромот започна на 24 Јули 2007година и приближно 500 милиони евра беа инвестирани. Капацитетот за патници на Енфидха Аеродромот е околу 7 милиони годишно и ќе биде зголемен постепено до 22 милиони низ дополнителни инвестиции. Тоа ќе биде втора операција на ТАВ Аеродроми во Тунис, што среќно ќе постане најважно средиште во Африка. Блиску пола билион Евра се планирани инвестиции. Ефидха Зине ЕЛ Абидине Бен Али Интернационален Аеродром е покриен со нова терминална зграда со голем надворешен паркинг, пристап кон писта, платформа и такси линии, исто така и развој на нови услуги. ТАВ Аеродроми Холдинг група на компании(АТУ, БТА, ХАВАШ, ТАВ, Оперативни Услуги) се планирани да понудат услуги таму.

ТАВ МАКЕДОНИЈА 
Скопје Александар Велики Интернационален Аеродром 

ТАВ Аеродромски Холдинг, во суштинскиот чекор особено на своето утврдување во Европа, неодамна го презема управувањето на Аеродром,,Александар Велики,, во Скопје, главниот град на Македонија. Управувањето на аеродромот во главниот град во Македонија, што се очекува да и се придружи на Европската Унија во блиска иднина, беше прилично битен чекор. Влезната врата на Македонија, со стратегиска локација и 500 годишна историско минато со Турците, беше поминато благодарение на 657,000 патници во 2008 година. Модернизацијата е планирана на начин да ги покрие техничката инфраструктура на Александар Велики Интернационален Аеродром покрај ТАВ Аеродроми. На овој начин, намерата е да се допринесе во комерцијалните и туристички односи на Македонија, и главниот град Скопје, кој е симбол на етничкиот мозаик, и да се зголеми бројот на патници.

Охрид Свети Апостол Павле Итернационален Аеродром 
Охрид, помеѓу туристичките дестинации во Македонија, ѓи има сите карактеристики на Медитерански град. Градот е познат по историските и природните убавини и по езерото кое му го дало името на градот. ТАВ Аеродроми ќе работат со Свети Апостол Павле Интернационален Аеродром 20 години, а градот е вклучен во листата на УНЕСКО на заштитени градови поради своите непроценливи богаства. ТАВ Аеродроми исто така имаат намера да го зголемат бројот на авиокомпании и патници користејки го Свети Апостол Павле Интернационален Аеродром. Согласно со остварување на планираната студија се планира модернизација на техничката инфраструктура на аеродромот.

ХАВАШ 
ХАВАШ е оформена компанија за земско опслужување во Турција, која работи под ТАВ Аеродроми. Хаваш услугите вклучуваат постапување со патници и багаж, надзор на утовар на превозни средства, чистење на воздухоплови, контрола на утовар и комуникација, карго, воздушни операции, транспорт, преставување и надзор. Хаваш ѓи услужува следните аеродроми..Истамбул Ататурк, Анкара Есенбога, Измир Аднан Мендерес, Адана, Анталија, Бодрум, Даламан, Газиантеп, Трабзон, Каѕсери,Невсехир, Батман, Конѕа, Сивас, Адиѕаман, Санлиурфа, Елазиг, Мус и Газипаса, овозможувајки на клиентите повеќе од 200 редовни и чартер авио-компании. 
Понатаму, ХАВАШ управуваше со Хопа Патнички Терминал во Грузија од Декември 2007 година, што понуди лесно локално патување, соодветно на географска близина на Источниот Црноморски Регион и врски до Батуми Интернационален Аеродром управуван од ТАВ Аеродроми. Наградуван безброј пати од водечките интернационални авиокомпании, Хаваш исто така ги управува аеродромските трансфери на Истамбул Ататурк, Истамбул Сабина Гокцен, Анкара, измир, Анталиа, Анталија Газипаша, Бодрум, Даламан, Малатиа, Самсун, Урфа, Хатау, Газиантеп, Конуа, Хопа, Санлиурфа, Трабзон, Цорлу и Измир. Хаваш исто така управува со паркингот за коли на аеродромот во Бодрум.

БТА КЕТЕРИНГ 
Кетеринг Услугите понудени од ТАВ Аеродроми се понудени преку БТА Кетеринг, фирма на ТАВ Аеродроми. БТА обезбедува кетеринг услуги за Ататурк Аеродром Интернационален Терминал, Анкара Есенбонга Аеродром, Аднан Мендерес Аеродром Интернационален Терминал и Тибилиси и Батуми Терминали во Грузија. Основан благодарение на заеднички ризичен потфат на Билинтур, Тепе и Акфен во 1999 година, и започнувајќи со работа во Јануари 2000година, БТА услужува 25,000 патници дневно со богато мени од светските кујни. БТА услужува во вкупна област од 22,500 квадратни метри, опкружени со кафе-барови, ресторани и бифиња со храна, на 124 точки. БТА исто така даваше услуги на Истамбул Интернационален Аеродромски Хотел на Истамбул Ататурк Аеродром Интернационален Терминал од 22 Мај, 2004 година.БТА исто така прави сендвичи и колачи под Колачи&Пекари Бренд. Понатаму, Колачи&Пекари производите се предпочитаат низ светски познатите ресторани за брза храна и кафетерии.Заедничкиот потфат помегу ТАВ Аеродроми и Унифее, АТУ нуди повеке од 40 илјади продукти од светски познати брендови со поволни цени.Денеска, АТУ опфака Duty-Free услуги во Истамбул Ататурк Аеродром, Измир Аднан Мендерес и Анкара Интернационален Терминал како и Тбилиси и Батуми Интернационални Аеродроми во Грузија и Енфидха Зине ЕЛ Абидине Бен Али Интернационален Аеродром во Тунис Енфидха, со вкупно 44 продавници. 

ТАВ УСЛУЖНИ УСЛУГИ 
За ТАВ Аеродроми, аеродромите се ништо друго туку точки на поминување, каде што сите услуги во авијацијата и вон авијацијата се нудат на гостите со модерен пристап. ТАВ Оперативни Услуги се задолжени со многу помошни услуги и приходи кои се слеваат создадени како распределба во комерцијалната свера, нови развојни бизниси, продажба на реклами и унапредување на областите, Хаваш Туризам и Туристичка Агенција, Излезниот аеродромски весник, висока класа ЦИП патнички услуги, управување со ЦИП салонот, сервис за послужување и завиткување на багаж.

ТАВ ИТ 
Низ интегрираната ,,turn- key,, можност за доставување, ТАВ ИТ пружа услуги во информатичката технологија, незаменлив инструмент во аеродромското управување, за аеродромското работење и за други бизнис партнери. На аеродромите, системот на управување за кој е задолжен TAV IT, сите бизнис партнери се слободни во едноставната и непрекината работа на системот, и на тој начин можат да се фокусираат само на нивното работење. Со тим специјализиран во авио-индустријата и во технолошките решенија, ТАВ ИТ развива производи користејки know-how за да го ослободи аеродромскиот менаџмент од комплицирани трансакции. ТАВ ИТ решенијата се во употреба во Истамбул Ататурк и Анкара Есенбога аеродромите Домашен и Интернационален Терминал, како и Измир Аднан Мендерес Аеродром Интернационален Терминал, Тбилиси Интернационален Терминал и Монастир Хабиб Бургуиба и Енфидха Зине ел Абидине Бен Али Интернационален Аеродром во Тунис. ТАВ ИТ дебитираше на сцената покрај влегувањето на Сабина Гокцен Аеродром во Фебруари 2007 година со интегриран аеродромски систем, прва компанија што не припага на ТАВ аеродром.

ТАВ БЕЗБЕДНОСНИ УСЛУГИ 
ТАВ Безбедност работи во соработка со полицијата на сите безбедносни точки за проверка и паркиралишта за коли на сите аеродроми управувани од ТАВ во Турција. ТАВ Безбедност ги следи правилата и регулативите одредени од страна на Програма за Безбедност на Националната Цивилна Авијација како и интернационалните стандарди.Неговиот експертски менаџмент беше формиран низ успешна комбинација од државни безбедносни know-how и предности од приватниот сектор. Персоналот на ТАВ Безбедност се внимателно одбрани од помегу најдобрите повеке-јазични Полицајци и воените ветерани со интернационално искуство, обучени во цивилна воздухопловна безбедност.

Често поставувани прашања

 
 

Не постои редовна автобуска линија за патници до Аеродромот „Св. Апостол Павле“ - Охрид, туку само организиран автобуски превоз во рамки на организираните тури/сезонски летови од локалните туристички агенции.

Аеродромот „Св. Апостол Павле“ - Охрид работи согласно распоредот на летање.

Пријавувањето на патниците на шалтерите за пријавување патници и багаж почнува 180 минути (3 часа) пред закажаното време на полетување (STD) наведено на вашиот авионски билет. Времето на затворање на шалтерот за пријавување на аеродромот е најдоцна 60 минути пред закажаното време на полетување наведено на вашиот авионски билет.
Од почетокот на пандемијата со ковид-19, поради барањата за различни патни документи наметнати од различни земји, ТАВ Македонија апелира патниците да пристигнуваат на аеродром 3 часа пред полетување.

За информации во врска со летовите, следете ја веб-страницата на аеродромот, во делот за Пристигнувања и Заминувања, каде што сите промени во распоредот на летови се обновуваат во реално време, односно како што ни пристигнуваат информациите од авиокомпаниите.

Доколку Ви се потребни итни дополнителни информации за Вашиот лет, можете да го контактирате Шалтерот за информации на телефонските броеви:
++ 389 46 252 820
++ 389 46 252 821
++ 389 46 262 503

На патниците им е дозволено да носат предмети за кои не се наплаќа како што се: палто, 1 чадор или бастун, 1 женска чанта, 1 камера или двоглед, 1 корпа за носење на новороденче, 1 пар патерици или слични протетички помагала, медицинска опрема од која патникот е зависен, соодветна количина храна за бебиња.

Во врска со висината на надоместоците за багаж, Ве молиме контактирајте ја авиокомпанијата со која летате, бидејќи секоја авиокомпанија има своја политика и правила за багаж.

Ако имате специфични прашања во врска со дозволени/недозволени предмети во багажот, поставете го Вашето прашање до нашиот Оддел за односи со клиенти, на следнава е-пошта: customer.mk@tav.aero

Во случај на изгубен или оштетен багаж, веднаш упатете се во Одделот за изгубен багаж, кој е лоциран близу до лентите за подигнување на багажот, односно во зоната за Пристигнувања во државата и по Пасошка контрола, а пред Царинска контрола. 
Нашите вработени ќе ви изготват записник за изгубен/оштетен багаж, со кој потоа ќе се обратите до вашата авиокомпанија. Доколку ви е потребно да го контактирате одделот за изгубен багаж, пишете ни на: lostbaggage.ohrid@tav.aero 
За изгубени/најдени предмети во авион, контактирајте нé на истиот мејл: lostbaggage.ohrid@tav.aero 
Ако изгубите или најдете личен предмет во аеродромската зграда, веднаш пријавете или на Шалтерот за информации или пак кај вработените од обезбедувањето, а доколку сте веќе заминати од аеродромот пишете ни на dutyohd@tav.aero   
Сите детали на: http://ohd.airports.com.mk/mk-MK/passenger-guide-mk/airport-facilities-services-mk/page/lost-luggage-mk 

Нема потреба за претходна резервација на паркинг-место.

Ценовник за паркинг на Аеродромот „Св. Апостол Павле“ - Охрид:

Паркирање во времетраење До 1 час Од 1 до 2 часа Од 2 до 3 часа Од 3 до 4 часа Од 4 до 8 часа Од 8 до 12 часа Од 12 до 24 часа Од 3 до 7 дена
Цени во МКД 70 80 100 120 130 200 400 1200 (секој нареден час 70 денари)

За патување со миленик во авион потребно е патниците да ги обезбедат сите потребни документи и вакцини за животното пред да тргнат на пат. За подетални информации обратете се во авиокомпанијата со која летате. Одредени авиокомпании не дозволуваат домашни миленици во авион, со исклучок на кучиња водичи кои придружуваат лица. За овие кучиња е неопходно да се достават соодветни документи за патување.

Во моментов – не. На Аеродромот „Св. Апостол Павле“ - Охрид е дозволено да се пуши само во отворената тераса на барот сместен пред терминалната зграда.

Во случај на општи прашања за кои не ви е потребен итен одговор, жалби или пофалби, пишете ни на: customer.mk@tav.aero. Тоа е нашиот Оддел за односи со клиенти, кој во најкус можен рок ќе Ви одговори на Вашите прашања.