Политика за заштита на животна средина

Политика за заштита на животна средина

Цел
ТАВ Македонија, како компанија што управува со Меѓународниот Аеродром Скопје и аеродрoмот Свeти Апостол Павле во Охрид, има одговорност и води сметка сите нејзини деловни активности да се извршуваат и да се во согласност со пропишаните правила за грижа и заштита на животната средина.

Усогласеност 
ТАВ Македонија е посветена  кон усогласувањето со прифатените  еколошки практики, вклучувајќи ги сите применливи локални, државни и меѓународни закони и регулативи и други барања релевантни за еколошките аспекти на сите работни активности и услуги. ТАВ Македонија ги подготвува и ги спроведува сите програми и постапки неопходни за усогласување со ISO 14001:2015.

Спречување и намлување на загадувањето  

ТАВ Македонија е посветена на проблематиката со загадувањето и презема активности за спречување на истото пред тоа да се случи, како  и активности за минимизирање на влијанието врз животната средина со сите прифатени еколошки практики. Затоа, ТАВ управува со  своите процеси, средства  и човечки ресурси со цел да ги намали влијанијата врз животната средина што произлегуваат од работните активности.

Свесност

Процедурите и правилата кои произлегуваат од Системот за управување со животната средина (ЕМЅ) на ТАВ Македонија се споделени со сите субјекти кои извршуваат работни обврски и вршат дејност на македонските аеродроми, вклучувајќи ги: вработените, изведувачите и добавувачите, заради обезбедување свесност за посветеноста кон животната средина. ТАВ Македонија, исто така, обезбедува соодветна обука за сите вработени со цел подигање на свеста за одговорноста кон животната средина.

Континуирано подобрување

Со утврдување  на целите и таргетите за животната средина како и преку периодични ревизии, контрола врз работењето и преку постигнување на еколошки цели ТАВ Македонија се стреми кон континуирано подобрување на системот за управување со животната средина и кон минимизирање на создавањето отпад и загадување што се тесно поврзани со работењето на аеродромите и услугите за опслужување.


Цели и таргети за одржување на животната средина

  • Редуцирана употреба на опасни и токсични хемикалии при извршување на работните активности на аеродромите
  • Редуцирана  потрошувачка на енергетски ресурси
  • Намалување, повторна употреба и рециклирање на отпад
  • Превенција од загадување
  • Добавувачите, вклучувајки ги и изведувачите се запознаени со  нашите очекувања во врска со животната средина и од нив се бара да  усвојат практики за управување со животната средина
  • Континуирано следење на квалитетот/квантитетот на емисии, ослободување издувни гасови и создавање отпад
  • Постојано разгледување на значајните аспекти во однос на животната средина и нивното влијание
  • TАВ Македонија, како општествено одговорна компанија, секогаш ги зема предвид факторите на животната средина при планирање, набавување или донесување одлуки во однос на работењето.

Корисни информации

Летови
Летови

Информации за пристигнување и заминување на летови на Аеродромот Св. Апостол Павле Охрид во реално време

Купување и јадење
Купување и јадење

Погледнете го целиот асортиман на продавници во нашиот трговски универзум. На аеродромот ќе најдете голем избор на продавници за мода, електроника, дизајн и сувенири

Паркинг
Паркинг

Вашиот пат до обезбеден паркинг простор! Искористете ги придобивките од атрактивните онлајн-понуди за паркинг услуги на Аеродромот „Св. Апостол Павле“ Охрид

Често поставувани прашања

 

Не постои редовна автобуска линија за патници до Аеродромот „Св. Апостол Павле“ - Охрид, туку само организиран автобуски превоз во рамки на организираните тури/сезонски летови од локалните туристички агенции.

Аеродромот „Св. Апостол Павле“ - Охрид работи согласно распоредот на летање.

Пријавувањето на патниците на шалтерите за регистрација почнува најмалку 120 минути (2 часа) пред предвиденото време на полетување, а во случај на интерконтинентален лет најмалку 180 минути (3 часа) пред времето на полетување назначено на Вашиот авиобилет. Затворањето на аеродромскиот шалтер за регистрација е најдоцна 40 минути пред времето на полетување назначено во Вашиот авиобилет, а во случај на интерконтинентален лет најдоцна 60 минути пред времето на полетување назначено во Вашиот авиобилет.

За информации во врска со летовите, следете ја веб-страницата на аеродромот, во делот за Пристигнувања и Заминувања, каде што сите промени во распоредот на летови се обновуваат во реално време, односно како што ни пристигнуваат информациите од авиокомпаниите.

Доколку Ви се потребни итни дополнителни информации за Вашиот лет, можете да го контактирате Шалтерот за информации на телефонските броеви:
++ 389 46 252 820
++ 389 46 252 821
++ 389 46 262 503

На патниците им е дозволено да носат предмети за кои не се наплаќа како што се: палто, 1 чадор или бастун, 1 женска чанта, 1 камера или двоглед, 1 корпа за носење на новороденче, 1 пар патерици или слични протетички помагала, медицинска опрема од која патникот е зависен, соодветна количина храна за бебиња.

Во врска со висината на надоместоците за багаж, Ве молиме контактирајте ја авиокомпанијата со која летате, бидејќи секоја авиокомпанија има своја политика и правила за багаж.

Ако имате специфични прашања во врска со дозволени/недозволени предмети во багажот, поставете го Вашето прашање до нашиот Оддел за односи со клиенти, на следнава е-пошта: customer.mk@tav.aero

 

Доколку изгубите Ваш личен предмет на аеродромот или во авион, пријавете го во Службата Изгубено/Најдено уште додека сте на аеродромот. Доколку сте излегле од аеродромот, испратете е-пошта на: lostbaggage.ohrid@tav.aero

Доколку пронајдете загубени предмети, веднаш пријавете ги на службени лица од Службата Изгубено/Најдено, вработени од Обезбедувањето, или од Шалтерот за пријавување, и испратете е-пошта на: lostbaggage.ohrid@tav.aero

Нема потреба за претходна резервација на паркинг-место.

Ценовник за паркинг на Аеродромот „Св. Апостол Павле“ - Охрид:

Паркирање во времетраење До 1 час Од 1 до 2 часа Од 2 до 3 часа Од 3 до 4 часа Од 4 до 8 часа Од 8 до 12 часа Од 12 до 24 часа Од 3 до 7 дена
Цени во МКД 70 80 100 120 130 200 400 1200
 
Паркирање во времетраење 1 месец
Цена во МКД 1.000

За патување со миленик во авион потребно е патниците да ги обезбедат сите потребни документи и вакцини за животното пред да тргнат на пат. За подетални информации обратете се во авиокомпанијата со која летате. Одредени авиокомпании не дозволуваат домашни миленици во авион, со исклучок на кучиња водичи кои придружуваат лица. За овие кучиња е неопходно да се достават соодветни документи за патување.

Во моментов – не. На Аеродромот „Св. Апостол Павле“ - Охрид е дозволено да се пуши само во отворената тераса на барот сместен пред терминалната зграда.

Во случај на општи прашања за кои не ви е потребен итен одговор, жалби или пофалби, пишете ни на: customer.mk@tav.aero. Тоа е нашиот Оддел за односи со клиенти, кој во најкус можен рок ќе Ви одговори на Вашите прашања.