Контакт информации за конзулати

Контакт информации за конзулати

Албанија

Адреса:  Славеј Планина 2 1000 Скопје
Телефон: (+389) 2 32 46 726

Факс: (+389) 2 32 46 727

E-пошта: embassy.skopje@mfa.gov.al

Веб-странаwww.ambasadat.gov.al/republic-of-macedonia/

  ======================

Австрија 

Адреса: Миле Попјорданов 81000 Скопје
Телефон: (+389) (2) 3083 400 

E-пошта: skopje-ob@bmeia.gv.at

Веб-странаwww.bmeia.gv.at/oeb-skopje/

  ======================

Босна и Херцеговина

Адреса: 20-ти Октомври, бр.15, 100Скопје

Телефон: (+389) 2 308 62 21

Факс: (+389) 2 308 62 16

E-поштаskopje@ambasadabih.org.mk

Веб-странаwww.ambasadabih.org.mk

  ======================

Бугарија

Адреса: Златко Шнајдер 3, 1000 Скопје
Телефон:(+389) 2 3229 444 (+389) 2 3246 491

Факс: (+389) 2 3246 493

E-поштаembassy.skopje@mfa.bg

Веб-странаwww.mfa.bg/embassies/macedonia

  ======================

Кина
Адреса: 474. Бр. 201000 Скопје
Телефон: (+389) 2 3213 163

Факс: (+389) 2 3212 500

E-поштаchinaemb_mk@mfa.gov.cn

Веб-странаmk.china-embassy.org

  ======================
Хрватска

Адреса: Букурешка 9, 1000 Скопје
Телефон:(+389) 2 3248 170/1

Факс: (+389) 2 3246 004

E-пошта:  croemb.skopje@mvep.hr

Веб-странаmk.mvep.hr/

  ======================

Чешка 
Адреса: Тодор Александров 351000 Скопје
Телефон:(+389) 2 3109 805 13/14

Факс: (+389) 2 3178 380

E-пошта:  skopje@embassy.mzv.cz

Веб-странаwww.mzv.cz/skopje

  ======================

Француска 

Адреса: Тодор Александров 1651000 Скопје
Телефон:(+389) (2) 324 4300

Факс: (+389) (2) 324 4313

E-пошта: franamba@mt.net.mk

Веб-странаmk.ambafrance.org

  ======================

Германија 
Адреса: 59, Ул . Леринска1000 Скопје
Телефон:(+389) (2) 309 39 00

Факс: (+389) (2) 309 38 99

E-пошта: info@skopje.diplo.de

Веб-странаwww.skopje.diplo.de

  ======================

Грција 
Адреса: Борка Талевски 61000 Скопје
Телефон: (+389) 2 3219 260

Факс: (+389) 2 3115 718

E-пошта: grskopje@mfa.gr

  ======================

Унгарија   
Адреса: Мирка Гинова бр. 27 Скопје
Телефон:(+389) 2 309 2066

Факс: (+389) 2 306 3070

E-пошта: skp@mfa.gov.hu

Веб-страна:szkopje.mfa.gov.hu

  ======================

Иран   
Адреса: Миле Поп Јорданов 121000 Скопје
Телефон:(+389) 2 305 1759

Факс: (+389) 2 305 1759

E-пошта: iranemb.skp@mfa.gov.ir iriemb@t.mk

  ======================

Италија   
Адреса: Вила Скаперда Осма Уднарна Бригада 22 Скопје
Телефон:(+389) 2 3236 500

Факс: (+389) 2 3236 505

E-пошта: segreteria.skopje@esteri.it

Веб-странаambskopje.esteri.it/ ambasciata_skopje / it /

  ======================

Јапонија  
Адреса: Бул. Партизански Одреди 15А, Канцеларија 9 1000 Скопје
Телефон:(+389) 2 3118 063

Факс: (+389) 2 3118 440

E-пошта: embjp.ggp.mk@gmail.com liaisonoffice.japan.skopje@gmail.com

  ======================

Косово   
Адреса: Самоилова 136Скопје
Телефон:(+389) 2 32 90 320/1

Факс: (+389) 2 32 90 322

E-пошта: embassy.macedonia@rks-gov.net

Веб-страна: www.ambasada-ks.net/mk/

  ======================

Црна Гора   
Адреса:  Васил Стефановски 7 1000 Скопје,
Телефон:(+389) 23 227 277

Факс: (+389) 23 227 254

E-пошта: macedonia@mfa.gov.me

  ======================

Холандија   
Адреса: Аминта III ( Ленинова ) ул . 69-711000 Скопје
Телефон:(+389) 2-310 9250

Факс: (+389) 2-312 9309

E-пошта:  sko@minbuza.nl

Веб-странаwww.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/macedonia

 ====================== 

Полска  
Адреса: Димитар Пандилов 2а1000 Скопје
Телефон:( +389) 2 324 8820

Факс: (+389) 2 311 9744

E-пошта: skopje.amb.sekretariat@msz.gov.pl 
Веб-страна
www.skopje.msz.gov.pl
 ======================

Катар   
Адреса: Св. Кирил и Методиј“ Бр. 7, 5ти кат1000 Скопје
Телефон:(+389) 2 321 1700 (+389) 2 321 1500

Факс: (+389) 2 315 4154

E-пошта: skopje@mofa.gov.qa

Веб-страна:skopje.embassy.qa

 ======================

Романија   
Адреса: Рајко Жиннзифов , бр. 42, 1000 Скопје
Телефон:(+389) 2 322 8055 (+389) 2 322 8057

Факс: (+389) 2 322 8036

E-пошта: skopje@mae.ro

Веб-странаскопје.mae.ro

 ======================

Русија   
Адреса: Пиринска 441000 Скопје
Телефон:(+389) 2 3117 160

Факс: (+389) 2 3117 808

E-пошта: skopje@mid.ru

Веб-странаmacedonia.mid.ru

======================

Србија   
Адреса: Питу Гули 8,1000 Скопје
Телефон:(+389) 2 3129 298 (+389) 2 3131 299

Факс: (+389) 2 3129 427 (+389) 2 3131 428

E-пошта: srbamb@unet.com.mk

Веб-странаwww.skopje.mfa.gov.rs

======================

Словачка   
Адреса: Будимпештанска 391000 Скопје
Телефон:(+389) 2 309 0360

Факс: (+389) 2 309 0367

E-пошта:  emb.skopje@mzv.sk

Веб-странаwww.mzv.sk/skopje

======================

Словенија   
Адреса: Дане Крапчев 6а1000 Скопје
Телефон:(+389) 2 310 30 40

Факс: (+389) 2 317 66 31

E-пошта: sloembassy.skopje@gov.si

Веб-странаwww.skopje.embassy.si

======================

Шпанија   
Адреса: 27 март, бр 71000 Скопје
Телефон:(+389) 2 3215 411

Факс: (+389) 2 3215 612

E-пошта: emb.skopje@maec.es

Веб-странаwww.exteriores.gob.es/embajadas/skopje

 ======================

Шведска   
Адреса: 8ма Ударна Бригада бр. 2, 1000 Скопје
Телефон:(+389) 2 3297 880

Факс: (+389) 2 3112 065

E-пошта: ambasaden.skopje@gov.se

Веб-страна: www.swedenabroad.com/en-gb/embassies/skopje/

======================

Швајцарска   
Адреса: Максим Горки 191000 Скопје
Телефон:(+389) 2 310 33 00

Факс: (+389) 2 310 33 01

E-пошта: sko.vertretung@eda.admin.ch

Веб-странаwww.eda.admin.ch/skopje

======================

Турција   
Адреса: Славеј Планина –бб, 1000 Скопје
Телефон:(+389) 2 310 47 10

Факс: (+389) 2 311 7024

E-пошта: embassy.skopje@mfa.gov.tr

Веб-страна:skopje.emb.mfa.gov.tr

======================

Украина   
Адреса: Алберт Швајцер 7-91000 Скопје
Телефон:(+389) 2 3178 120

Факс: (+389) 2 3179 259

E-пошта: emb_mk@mfa.gov.ua

Веб-странаmacedonia.mfa.gov.ua

======================

Велика Британија     
Адреса: Тодор Александров бр. 1651000 Скопје
Телефон:
 (+389) (2) 3299 299

Факс: (+389) (2) 3179 726

E-пошта: brithembassyskopje@fco.gov.uk

Веб-странаwww.gov.uk/g qeverment/world/macedonia

======================

САД
Адреса: Самоилова 211000 Скопје
Телефон:
 (+389) 2 310-2000

Факс: (+389) 2 310-2499

Веб-страна:mk.usembassy.gov

Социјални мрежи:    

https://www.facebook.com/USEmbassySkopje/

https://twitter.com/USEmbassySkopje
www.instagram.com/usembassyskopje

Covid19: Патувајте безбедно – ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ

- Ги следевме искуствата на другите аеродроми ширум светот и препораките на Министерството за здравство, Светската здравствена организација (WHO), Агенцијата за воздухопловна безбедност на Европската Унија (EASA), Меѓународната организација за цивилно воздухопловство (ICAO), Меѓународниот совет на аеродроми (ACI) и Меѓународната асоцијација за авиосообраќај (IATA), сè со цел да преземеме соодветни мерки навреме.

- Единствен отворен влез за патниците во терминалната зграда ќе биде влезот “C”, при што секој патник ќе треба да помине преку патосница за дезинфекција на чевлите, а потоа и да ги дезинфицира рацете на безконтактните диспанзери за дезинфекција на раце, поставени на самиот влез од зградата.

- Следно,на сите патници на влезот од терминалната зграда, ќе им биде проверена телесната температура, преку термалната камера. По скенирањето со термалната камера, доколку немаат покачена телесна температура, патниците ќе можат да продолжат кон шалтерите за регистрација или саморегистрација.

- Само оние патници кои патуваат ( имаат авиобилет) можат да влезат во терминалната зграда, а не и нивните фамилии и пријатели кои ги испраќаат или ги чекаат да пристигнат.

- На патниците на кои им е потребен придружник (постари лица, лица со намалена подвижност (PRMs), малолетни деца кои патуваат без родител/старател (UMs и др.) ќе им биде дозволено да бидат придружувани од само 1 (едно) лице до шалтерите за чекирање.

- Насекаде низ аеродромот се поставени информативни знаци, како што се транспаренти, налепници и билборди, за да ги потсетиме патниците да одржуваат физичка дистанца, висок степен на лична хигиена и да избегнуваат допирање на површините.

- Седиштата во чекалните на аеродромот, на Заминувања (Departures), Пристигнувања (Arrivals) и кај Излезите (Gates) се посебно обележани, со цел да се овозможи соодветно физичко растојание за патниците.

- За безбедноста на патниците чистењето и дезинфекцијата на сите области на аеродромот се зачестени, додека пак вентилацијата во терминалната зграда е исто така зголемена, со системот за климатизација кој користи F9 нано-хемиски филм-обложени филтри.

- Насекаде низ терминалната зграда се поставени диспанзери со средство за дезинфекција на рацете достапно за патниците.

- Пластичните кадички во кои патниците го ставаат багажот и личните работи, ќе бидат дезинфицирани по секоја употреба, или по нивно користење од секој патник.

- Патниците мора да стават заштитна маска пред да влезат во терминалната зграда на аеродромот и да ја носат се додека не заврши нивното патување на излезот од терминалот на крајната дестинација. На патниците кои нема да носат заштитна маска нема да им биде дозволен влез во терминалната зграда.

- Единствен отворен влез за патниците во терминалната зграда ќе биде влезот “C”.

- Пред да влезат во терминалната зграда, патниците мора да го покажат својот авиобилет (печатен или на нивниот мобилен телефон) на безбедносниот персонал на влезот.

- Секој патник ќе треба да помине преку патосница за дезинфекција на чевлите, а потоа и да ги дезинфицира рацете на безконтактните диспанзери за дезинфекција на раце, поставени на самиот влез од зградата.

- По опишаната дезинфекција, на влезот од терминалната зграда, патниците ќе бидат тестирани за телесна температура, преку термална камера што ја обезбеди ТАВ Македонија, со цел да се спречи влегување на вирусот во зградата на аеродромот. Патниците кои немаат зголемена телесна температура, ќе можат да продолжат до шалтерите за чекирање. Нашиот персонал ќе ја контролира проверката со термалната камера. Доколку е потребно, ќе се прави и дополнителна проверка со бесконтактен термометар.

- Со цел да се избегне создавање непотребен метеж на шалтерите за регистрација, ТАВ Македонија ги охрабрува патниците што повеќе да ја користат опцијата за онлајн регистрација на патници и багаж, најмалку 24 часа пред времето на полетување. Истата е достапна преку веб-страницата на аеродромот на следниот линк: http://ohd.airports.com.mk/en-EN/flights/page/web-check-in , каде што преку посебни икони секој патник може да пристапи до делот за онлајн регистрација од веб-страниците на авиокомпаниите.

- Доколку треба да се најавите на нашите шалтери, нашиот пријателски персонал најљубезно ќе ви покаже како да им го презентирате вашиот билет за летање и како индивидуално да го повлечете пасошот на читачот за регистрација, поставен на предниот дел од шалтерите, со цел да се избегне физички контакт колку што е можно повеќе. Истата постапка, за саморегистрација на авиобилетот и пасошот, преку нашите читачи за регистрација, ќе се примени и за процесот за качување во авион на излезите.

- Патниците ќе треба дисциплинирано да ги следат упатствата на агентите за безбедност, и таму, како и при сите процедури каде што се создаваат редици, потребно ќе биде да се држи физичко растојание од најмалку 1.5 метар.

- Во терминалната зграда ќе можат да влезат само лицата кои патуваат, со тоа што ќе мора да го покажат својот авиобилет (печатен или на нивниот мобилен телефон) на безбедносниот персонал на влезот “C”.

- На фамилиите и пријателите кои ги испраќаат патниците или ги чекаат да пристигнат, нема да им биде дозволен влез во терминалната зграда.

- На патниците на кои им е потребен придружник (постари лица, лица со намалена подвижност (PRMs), малолетни деца кои патуваат без родител/старател (UMs и др.) ќе им биде дозволено да бидат придружувани од само 1 (едно) лице до шалтерите за чекирање. Истите правила кои важат за патниците, во однос на личната дезинфекција, носење заштитна маска и мерење на телесната температура, се однесуваат и ќе бидат применети и за нивниот придружник.

- Им препорачуваме на Патниците да пристигнат на аеродромот најмалку 3 часа пред нивниот лет.

- Поради новите мерки за заштита од COVID-19, некои од аеродромските процедури може да траат подолго време.

- Сите деловни и ВИП простории се чистат и дезинфицираат според пропишаното од страна на јавните здравствени власти ,со зголемена фреквенција врз основа на авиосообраќајот.

- Обезбедена е соодветна заштита за вработените, која вклучува опрема за лична заштита, како ракавици, заштитни маски, очила или штитови за лице.

- Поставени се и информациски знаци и ознаки на подот за да се поттикне физичко растојание, како и повеќе диспанзери со средство за дезинфекција, врз база на алкохол, со соодветна ознака за патниците.

- Сите производи кои се сервираат во салоните ќе бидат изложени спакувани во фолија и сите гости ќе можат да ги добијат производите во индивидуални пакувања.

- Ќе им опција за самопослужување со цел патниците имаат ограничен контакт со персоналот.

- Ќе се врши честа дезинфекција на површините кои се често се во допир со персоналот и патниците,

- Ќе бидат поставени посебни корпи за отпадоци за искористените маски и ракавици.

- Масите и столчињата ќе бидат дезинфицирани по нивно користење од страна на сите гостите.

- Сите вработени во продавниците треба да носат заштитна опрема. Ќе биде вграден и плексиглас сепаратор со цел да се избегне контакт помеѓу касата и гостите.

- На влезот на рестораните ќе бидат поставени апарати за дезинфекција за персоналот и гостите.

- Преку водечки знаци, гостите ќе бидат потсетени на правилата за социјално дистанцирање што треба да ги следат, особено кај редовите кај местата за нарачки и плаќање.

- Во сите ресторани, капацитетот е намален и растојанието помеѓу масите е зголемено. По две столици ќе бидат поставени на сите маси.

- Послужавниците и чиниите ќе бидат отстранети од вообичаените области. Тие ќе им бидат давани на гостите од страна на службениот персонал.

- Ќе се користат пакувани производи за еднократна употреба наместо производите, како што се сол, шеќер, салфетки, итн. Производите за еднократна употреба (сламки, салфетки, итн.) ќе бидат отстранети од заедничката област и ќе да бидат служени на гостите од страна на службениот персонал.

- Кај редовите кај местата за нарачки и плаќање, поставени се налепници на подот на растојание (1,5метар), погодно за социјално растојание.

- Вработените ќе работат со заштитна опрема.

- Опремата која се користи често ќе биде редовно дезинфицирана.

- Физичкото растојание од 1,5метар е минимално во просторот за сите присутни лица и за таа цел околу подот на бесцаринските продавници се поставени водечки знаци.

- Ги советуваме клиентите да користат само безконтактна кредитна или дебитна картичка.

- Ќе бидат означени строги влезни места во продавниците, каде ќе се користат апарати за дезинфекција врз основа на алкохол пред влегување во бесцаринските продавници.

- На патниците кои не носат маска нема да им биде дозволен влез во продавницата.

- Во бесцаринските продавници ќе бидат дозволени не повеќе од 10 клиенти истовремено.

- Патниците треба да пристигнат на аеродромот најмалку 3 часа пред нивниот лет, затоа што најмалку 1 час пред времето на полетување тие веќе треба да бидат во бординг зоната, односно на Излезите (Gates).

- За време на процесот на качување во авион, патниците ќе треба да го покажат својот пасош, односно патната исправа и нивната карта за качување во авион на агентот за проверка на картите за качување во авион и индивидуално да ја скенираат својата карта за качување во авион на читачот.

- Патниците мора да носат заштитна маска, да го одржуваат пропишаното физичко растојание за затворени простории и да чуваат високо ниво на лична хигиена.

- При нивното пристигнување, патниците ќе го напуштат воздухопловот со помош на паралелна употреба на скали на задна врата и патнички мост на предна врата од воздухопловот, за да се намали гужва.

- По симнувањето на патниците на воздухопловот ќе биде извршена превентивна дезинфекција.

- Ќе се врши скрининг со термална камера при влез од страна на Министерството за здравство пред и по пасошка контрола.

- Поставени се апарати за дезинфекција во делот за пристигнувања (по влегување во земјата, во близина на пасошка контрола и при излегување од царинска контрола).

- Ќе има обележување на местата за чекање на подот во зоната за подигање багаж, со цел да се обезбеди соодветно растојание меѓу патниците кои што чекаат.

Често поставувани прашања

 

Не постои редовна автобуска линија за патници до Аеродромот „Св. Апостол Павле“ - Охрид, туку само организиран автобуски превоз во рамки на организираните тури/сезонски летови од локалните туристички агенции.

Аеродромот „Св. Апостол Павле“ - Охрид работи согласно распоредот на летање.

Пријавувањето на патниците на шалтерите за регистрација почнува најмалку 120 минути (2 часа) пред предвиденото време на полетување, а во случај на интерконтинентален лет најмалку 180 минути (3 часа) пред времето на полетување назначено на Вашиот авиобилет. Затворањето на аеродромскиот шалтер за регистрација е најдоцна 40 минути пред времето на полетување назначено во Вашиот авиобилет, а во случај на интерконтинентален лет најдоцна 60 минути пред времето на полетување назначено во Вашиот авиобилет.

За информации во врска со летовите, следете ја веб-страницата на аеродромот, во делот за Пристигнувања и Заминувања, каде што сите промени во распоредот на летови се обновуваат во реално време, односно како што ни пристигнуваат информациите од авиокомпаниите.

Доколку Ви се потребни итни дополнителни информации за Вашиот лет, можете да го контактирате Шалтерот за информации на телефонските броеви:
++ 389 46 252 820
++ 389 46 252 821
++ 389 46 262 503

На патниците им е дозволено да носат предмети за кои не се наплаќа како што се: палто, 1 чадор или бастун, 1 женска чанта, 1 камера или двоглед, 1 корпа за носење на новороденче, 1 пар патерици или слични протетички помагала, медицинска опрема од која патникот е зависен, соодветна количина храна за бебиња.

Во врска со висината на надоместоците за багаж, Ве молиме контактирајте ја авиокомпанијата со која летате, бидејќи секоја авиокомпанија има своја политика и правила за багаж.

Ако имате специфични прашања во врска со дозволени/недозволени предмети во багажот, поставете го Вашето прашање до нашиот Оддел за односи со клиенти, на следнава е-пошта: customer.mk@tav.aero

 

Доколку изгубите Ваш личен предмет на аеродромот или во авион, пријавете го во Службата Изгубено/Најдено уште додека сте на аеродромот. Доколку сте излегле од аеродромот, испратете е-пошта на: lostbaggage.ohrid@tav.aero

Доколку пронајдете загубени предмети, веднаш пријавете ги на службени лица од Службата Изгубено/Најдено, вработени од Обезбедувањето, или од Шалтерот за пријавување, и испратете е-пошта на: lostbaggage.ohrid@tav.aero

Нема потреба за претходна резервација на паркинг-место.

Ценовник за паркинг на Аеродромот „Св. Апостол Павле“ - Охрид:

Паркирање во времетраење До 1 час Од 1 до 2 часа Од 2 до 3 часа Од 3 до 4 часа Од 4 до 8 часа Од 8 до 12 часа Од 12 до 24 часа Од 3 до 7 дена
Цени во МКД 70 80 100 120 130 200 400 1200
 
Паркирање во времетраење 1 месец
Цена во МКД 1.000

За патување со миленик во авион потребно е патниците да ги обезбедат сите потребни документи и вакцини за животното пред да тргнат на пат. За подетални информации обратете се во авиокомпанијата со која летате. Одредени авиокомпании не дозволуваат домашни миленици во авион, со исклучок на кучиња водичи кои придружуваат лица. За овие кучиња е неопходно да се достават соодветни документи за патување.

Во моментов – не. На Аеродромот „Св. Апостол Павле“ - Охрид е дозволено да се пуши само во отворената тераса на барот сместен пред терминалната зграда.

Во случај на општи прашања за кои не ви е потребен итен одговор, жалби или пофалби, пишете ни на: customer.mk@tav.aero. Тоа е нашиот Оддел за односи со клиенти, кој во најкус можен рок ќе Ви одговори на Вашите прашања.